top of page
 • mcterapiadomicili

COVID-19 LA REHABILITACIÓ A DOMICILI

Actualizado: 21 jul 2020Les persones que han estat afectades per COVID-19 i que han necessitat atenció a la Unitat de Cures Intensives (UCI) o han requerit atenció hospitalària perllongada, al tornar al seu domicili mantindran una sèrie de seqüeles respiratòries, físiques, cognitives, sensorials i emocionals que afectaran directament a la capacitat de:


 • realitzar les activitats de la vida diària bàsiques

 • mantenir rols significatius i hàbits i rutines saludables

 • realitzar activitats d’oci i temps lliure

 • participar socialment en el seu entorn


La persona que ha hagut d’afrontar l’estància a la UCI, fet que constitueix un esdeveniment estressant i potencialment traumàtic, ha de fer front a retornar al domicili envoltat de circumstancies crítiques i especialment adverses a nivell psicosocial que poden afectar la seva salut mental, provocant que experimenti emocions que afectin directament a les seves ocupacions:

 • sentiments de cansament i fatiga

 • confusió

 • ansietat

 • desorganització

 • estrès
Per tal de garantir la integració òptima de la persona en el seu medi i entorn habitual, la terapeuta ocupacional juntament amb la família, aborda les funcions alterades que presenta l’individu, informant i assessorant sobre possibles adaptacions de l’entorn i millores de l’ambient desenvolupant una ocupació satisfactòria diària i cercant l’equilibri ocupacional adaptat a la nova situació.


Els objectius que es planteja la Teràpia Ocupacional per rehabilitar a la persona que ha tornat al seu domicili després de l’ingrés hospitalari per afectació de COVID-19, són: • Maximitzar independència i funcionalitat en les activitats de la vida diària, activitats productives, activitats d’oci i temps lliure i descans.

 • Evitar el sedentarisme, procurant equilibri entre les àrees ocupacionals, ajustant el temps dedicat a les activitats de la vida diària, activitats productives, activitats d’oci i temps lliure i descans.

 • Millorar les destreses sensorials i perceptuals, destreses motores i praxis, destreses de regulació emocional, destreses cognitives i destreses de comunicació i socials

 • Identificar les barreres de l’entorn i les limitacions funcionals i cognitives que impedeixin l’autonomia de la persona, eliminant-les o modificant-les segons el cas.

 • Avaluar i proposar productes de suport que facilitin la independència funcional.

 • Determinar la necessitat de dispositius de recolzament terapèutic, així com fèrules i ortesis que fomentin la independència funcional.

 • Incrementar la motivació de la persona, aconseguint la seva implicació en el tractament i ajudant-la a reinterpretar els seus rols.

 • Col·laborar en la reorientació professional o laboral de la persona.

 • Proporcionar informació sobre noves oportunitats d’oci.

 • Ensenyar a la persona a viure amb les seves limitacions.

 • Ensenyar al cuidador principal mesures d’autocura en el maneig del pacient aconseguint la màxima col·laboració per part d’aquest i evitar la sobreprotecció.

 • Ensenyar tècniques de conservació d’energia per minimitzar la despesa energètica i millorar el maneig dels símptomes respiratoris.

 • Ensenyar a generalitzar i incloure les tècniques respiratòries apreses en altres disciplines al realitzar les activitats de la vida diària.

 • Educar al familiar o cuidador sobre els nous mètodes de portar a terme les activitats de la vida diària, per facilitar l’aprenentatge i oferir el temps necessari a la persona per a realitzar-les.

 • Millorar la qualitat de vida de la persona amb afectació respiratòria, aconseguint realitzar les tasques quotidianes amb el mínim esforç i dispnea possible.

 • Evitar nous ingressos hospitalaris.

Les intervencions que realitza el terapeuta ocupacional un cop la persona ha tornat al seu domicili després de l’ingrés hospitalari per afectació de COVID-19, són: • Entrenament de les activitats de la vida diària, activitats productives, activitats d’oci i temps lliure en les que la persona presenti alguna limitació.

 • Aplicació dels principis ergonòmics per a la salut en les activitats de la vida diària (economia articular, simplificació de la tasca, tècniques de conservació d’energia, higiene postural). Sobretot en persones que presenten dificultats cardiorespiratòries, augmentant la tolerància a l’esforç, maneig de la dispnea i anticipació a la mateixa.

 • Adaptacions físiques i cognitives de l’entorn.

 • Planificar, dissenyar i graduar les activitats de la vida diària per aconseguir un equilibri de despesa energètica al llarg del dia i no arribar a l’esgotament i abandonament de les tasques.

 • Entrenament d’estratègies facilitadores i/o compensatòries de les funcions i/o destreses perdudes.

 • Valoració, disseny, educació i entrenament en relació a fèrules, pròtesis, ortesis i productes de suport.

 • Entrenament en l’ús de productes de suport i dispositius de recolzament terapèutic per a la realització de les activitats de la vida diària (ajudes per a l’alimentació, higiene, vestit, tasques de la llar, mobilitat, etc), activitats productives, activitats d’oci i temps lliure.

 • Entrenament de les tècniques de relaxació i de control / gestió emocional, tant per la persona afectada com pel cuidador, en relació als símptomes d’estrès post-traumàtic que pot presentar.

 • Entrenament a la família i/o cuidadors de les tècniques de maneig de la persona per potenciar la seva independència i minimitzar la sobreprotecció.

 • Valoració / ajust dels hàbits, rutines i rols de la persona que s’adeqüin a una realització satisfactòria en la ocupació del dia de forma equilibrada, atenent als dèficits que presenti la persona i les demandes requerides de la societat .

 • Activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, específicament en l’actual pandèmia del COVID-19.

 • Recolzament en el procés de recuperació psicosocial de la persona, afavorint la consolidació de una identitat positiva i la construcció d’una vida amb sentit, en la que tingui el màxim control sobre les ocupacions que realitza.

0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page