top of page
S_photo-of-woman-standing-in-front-of-mi

Per a qui es recomana la Teràpia Ocupacional?

A qui va dirigida la Teràpia Ocupacional a domicili?

La rehabilitació al domicili des de la Teràpia Ocupacional va dirigida a qualsevol persona que, pel motiu que sigui, té dificultats per ser independent i autònoma en les activitats de la vida diària

Les persones, quan tornen a casa després d'un ingrés hospitalari, poden experimentar cansament, confusió, ansietat, estrès, sentiments de desesperança, solitud, tristesa, etc..., la Teràpia Ocupacional pot ajudar a redirigir aquestes mostres de l'estat anímic.

ICON-edat-abansada.png
Persones d'edat avançada amb síndromes geriàtriques
 • Deteriorament funcional

 • Afectació cognitiva

 • Síndrome d'enllitament perllongat

 • Trastorn de l'equilibri

 • (...)

ICON-neurodegeneratives.png
Persones amb malalties neurodegeneratives
 • Demències (Alzheimer, Cossos de Lewy, demència frontal, demència vascular, etc...)

 • Malaltia de Pàrkinson

 • Malaltia de Huntington 

 • Atàxies degeneratives

 • Esclerosi múltiple

 • Esclerosi lateral amiotròfica

 • (...)

ICON-dany-cerebral.png
Persones amb dany cerebral adquirit
 • Accident vascular cerebral (Ictus) 

 • Traumatisme cranioencefàlic

 • Lesió medul·lar

 • Paràlisi cerebral

 • Tumor cerebral

 • (...)

ICON-artrosis2.png
Persones amb malalties reumàtiques i osteoarticulars
 • Artrosi

 • Artritis

 • Traumatismes a nivell de les extremitats superiors

 • Traumatisme a nivell de les extremitats inferiors (fractura del fèmur, fractura de la pèlvis, etc...)

 • (...)

ICON-cardiorespiratori.png
Persones amb malalties cardiorespiratòries
 • Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

 • Malaltia cardiovascular

ICON-amputacio.png
Persones amb vasculopaties perifèriques
 • Arterioesclerosi

 • (...)

Persones amb patologia oncològica 
ICON-cancer.png
 • Carcinoma

 • Sarcoma

 • Leucèmia

 • Tumor cerebral i de la medul·la espinal

 • (...)

bottom of page