top of page
shutterstock_1054765043.jpg

Rehabilitació al domicili

Per què la rehabilitació al domicili permet personalitzar la intervenció?

Per tal d’aconseguir una rehabilitació objectiva, de qualitat i exitosa; és important portar la intervenció a l’entorn ecològic i real, amb persones, espais i objectes als quals l’usuari hi està acostumat i que formen part de la seva quotidianitat.

Cada persona és diferent, les patologies i les afectacions provocades també són diverses i qualsevol domicili té la seva particularitat, fet que promou que la intervenció a casa tingui un caire holístic, és a dir, global.

Hi ha persones capaces de portar a terme activitats de la vida diària en l'àmbit hospitalari de forma autònoma però, què passa quan tornen a la seva llar?

S_shutterstock_422378089.jpg

Les dificultats al tornar a casa després d'un procés hospitalari seran diferents per cadascú en funció de:

 • La presència de les possibles seqüeles

 • La conservació o pèrdua de les habilitats prèvies

 • L'edat de la persona (si és gran i jubilada o jove i activa laboralment)

 • Les característiques de la llar en termes d'accessibilitat

 • El perfil dels familiars o cuidadors que conviuen a la llar

 • La influència de l'entorn en el funcionament de la persona

 • Els hàbits i les rutines de l'usuari

 • Els rols anteriors de la persona i els que assumeix actualment

 • Les activitats que realitzava la persona abans del diagnòstic i les que desitja conservar

 • (...)

shutterstock_1227794812.jpg

Per què la rehabilitació al domicili?

S'utilitza la paraula "llar" per anomenar el lloc on es viu i està estretament relacionada amb la sensació de seguretat, confort, pertinença i calma; per tant suposa:

 • Individualitzar l'atenció

 • Rehabilitar i entrenar activitats de la vida diària en l'entorn real i principal

 • Estalviar desplaçaments innecessaris

 • Promoure comoditat i confiança

 • Endarrerir la institucionalització en un centre residencial

 • (...)

S_shutterstock_1553076038.jpg

Adaptar-se a la condició de cada persona és un fet inherent i característic de la Teràpia Ocupacional i de l'atenció centrada en l'usuari

El terapeuta ocupacional té la competència d'analitzar tots aquests aspectes i d'utilitzar les activitats com a eines, adaptant-les  a les possibilitats de la persona per tal d'assolir la seva màxima autonomia possible.

Al escribir sobre la tableta

Avaluació de cada usuari i del seu entorn

En la rehabilitació domiciliària s’avaluen el grau d'autonomia de la persona i l'execució correcta de les activitats de la vida diària, tenint en compte les debilitats i les fortaleses que presenta tant la persona com el seu entorn, per tal d'elaborar un pla de tractament, establint objectius i prioritats.

En cada intervenció, el terapeuta ocupacional avaluarà:

Les activitats

Les habilitats

Els entorns

que són significatives per la persona (autocura, productivitat i oci)

i dificultats de la persona a l'hora de realitzar les activitats

físic, social i cultural en els quals la persona realitza aquestes activitats 

bottom of page