top of page
las personas mayores Socializing

Professió sociosanitària

Què és la Teràpia Ocupacional?

És una disciplina sociosanitària que, mitjançant activitats o ocupacions quotidianes carregades de sentit, millora la funcionalitat de les persones que han perdut autonomia i independència.

Aquesta pèrdua pot ser causada pels processos propis de l'envelliment, per una convalescència perllongada, així com per malalties neurodegeneratives, lesions cerebrals, tumors, malalties reumàtiques, osteoarticulars i/o cardiorespiratòries o afectacions oncològiques.
 

La finalitat de la rehabilitació al domicili per part de Teràpia Ocupacional és la de millorar la qualitat de vida de la persona procurant mantenir i/o augmentar l’autonomia i la integració d’aquesta en el seu entorn més proper, mitjançant l’activitat significativa i amb propòsit.

L'ocupació és part de la condició humana

Els éssers humans posseeixen una naturalesa ocupacional, essent l'ocupació l'activitat principal de l'individu, a través de la qual la persona controla i equilibra la seva vida.

 

La Teràpia Ocupacional vol aconseguir que la persona sigui el màxim d’autònoma moralment i independent possible en les activitats de la vida diària, fomentant l'equilibri entre totes aquelles que es porten a terme de forma rutinària.

A qualsevol edat, moment i en qualsevol circumstància patològica es pot intervenir per mantenir i/o incrementar una qualitat de vida òptima per a la persona.

Mujer en silla de ruedas en invernadero

Què es la Terapia Ocupacional?

Treballar sobre les activitats de la vida diària

La Teràpia Ocupacional utilitza les activitats de la vida diària com a mitjà i com a fi per a la rehabilitació i per assolir un equilibri entre totes les ocupacions. Diferenciar-les en tres blocs facilita al terapeuta ocupacional l'avaluació de les possibles necessitats de la persona: 

donación de ropa

1. ACTIVITATS BÀSIQUES 

Activitats relacionades amb l’autocura: 

 • Higiene personal

 • Bany / dutxa

 • Vestit

 • Control d'esfínters

 • Alimentació

 • Desplaçament dins la llar

 • Son / descans

Limpiando el baño

2. ACTIVITATS INSTRUMENTALS

Tasques més complexes i opcionals que permeten autonomia i independència en l'entorn habitual:​

 • Parlar per telèfon

 • Prendre la medicació

 • Pujar/baixar escales

 • Desplaçar-se fora de la llar

 • Utilitzar el transport públic

 • Administrar-se els diners

 • Realitzar les tasques domèstiques

 • Anar al metge

 • Fer les compres

Grupo de Voluntieering

3. ACTIVITATS AVANÇADES

Tasques relacionades amb la capacitat de la persona per relacionar-se i integrar-se en un grup per participar en:

 • Educació formal i informal 

 • Treball o voluntariat

 • Joc o entreteniment

 • Temps de lleure o oci

 • Societat, comunitat, família, amics

bottom of page