top of page
1 Activiats vida diaria
La Teràpia Ocupacional és una disciplina que actua holísticament, és a dir, inclou un conjunt de serveis aplicats en diferents intensitats en funció de la persona i la seva problemàtica 
S_Terapia_ocupacional.jpg
01.
Contacta'm per a una valoració personalitzada

Valoració i entrenament de totes aquelles activitats que la persona porta a terme diàriament des que s'aixeca fins que se'n va a dormir, afavorint la recuperació o adquisició de noves habilitats/destreses, capacitant la persona per mantenir rols significatius o aconseguir-ne de nous així com anivell dels hàbits i de les rutines saludables.

 • Activitats bàsiques, permetent l'establiment de nous hàbits i rutines de la persona

 • Activitats instrumentals, capacitant la persona a portar una vida independent en la comunitat

 • Activitats avançades, relacionant l'estil de vida i la realització personal

Asesorament-terapia-ocupacional.jpg
02.
Contacta'm per a un assessorament

Assessorament, formació i entrenament sobre els productes de suport que requereix l'usuari per realitzar alguna activitat de forma autònoma dirigits als familiars/cuidadors amb l'objectiu de facilitar la tasca de tenir cura d'aquesta persona.

Els productes de suport són dispositius, equipaments o instruments que s'utilitzen per prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralitzar deficiències i limitacions en les diferents activitats que la persona porta a terme en el seu fer quotidià, per exemple:

 • Calçador de mitjons per facilitar vestir-se

 • Seient giratori de banyera per proporcionar seguretat a l'hora de la higiene

 • Alça de WC i barres de subjecció per facilitar el fet d'asseure`s i aixecar-se del mateix amb més seguretat 

2 Assessorament productes suport
03.

Informació i assessorament sobre els canvis i les adaptacions de la llar per tal de facilitar la seva accessibilitat i la mobilitat de la persona de forma segura, evitant caigudes i accidents domèstics, permetent-li una millor qualitat de vida, seguint vivint a casa el màxim de temps possible, endarrerint d'aquesta manera el seu ingrés a un servei residencial.

Contacta'm per a un assessorament
 • Assessorament i recomanacions de la supressió de les possibles barreres arquitectòniques per prevenir accidents

 • Adaptació funcional de l'entorn per compensar les limitacions i minimitzar els factors de risc

 • Adaptació cognitiva de l'entorn per millorar l'orientació de la persona i la seva autonomia

S_dona-i-escales.jpg
3 Adaptacio entorn
S_activitat-fisica-2-persona-gran.jpg
04.

Planificació d'un programa d'activitat física apropiada a les necessitats de la persona i les seves condicions, per tal de traduir-la en un "fer funcional" de les ocupacions del seu dia a dia.

Contacta'm per a més informació

Proporcionar un tractament físic, personalitzat amb l'objectiu de potenciar les funcions motrius de la persona (força i resistència muscular, rang articular, coordinació, motricitat, destresa manipulativa, esquema corporal, equilibri, control postural, mobilitzacions, transferències i deambulació) i així millorar la seva condició física que reverteix directament en el bon funcionament a l'hora de realitzar les seves activitats de la vida diària que suposen un repte.

4 Tractament fisic
05.

Disseny i implementació d'un programa d'estimulació cognitiva per prevenir, mantenir, restaurar i compensar el deteriorament de les funcions mentals de la persona, per exemple:

Atenció, percepció, comprensió, memòria, llenguatge, velocitat de processament, orientació, planificació, raonament lògic, pràxies, gnòsies, resolució de problemes, coordinació visuo-manual, control executiu i càlcul.

S_parella-gran.jpg
Contacta'm per a més informació

Els exercicis i les estratègies que formen part del programa estan ideats en base a la personalitat, les preferències i els interessos de cada persona, fet que incrementa el nivell d'adherència, el compromís i la motivació al tractament i alhora sosté i reforça la identitat de la persona.

5 Tractament cognitiu
06.

L'estimulació sensorial, aplicada a una persona amb una demència avançada és molt beneficiosa perquè permet potenciar i activar les seves habilitats perceptives mitjançant estímuls auditius, visuals, olfactius i tàctils per aconseguir una major autonomia; així com per corregir l'alteració provocada per la malaltia en les seves capacitats cognitives, conductuals i emocionals.

S_adult-amb-pilota-ma.jpg
Contacta'm per a més informació

D'una banda, l'estimulació sensorial ajuda la persona gran, sobretot aquella amb una demència avançada que va perdent la connexió amb el món que l'envolta, ajudant-la a mantenir el contacte amb el seu entorn i a sentir-se més viva.

D'altra banda, l'estimulació sensorial s'utilitza també amb la persona que presenta patologies en les que es requereix una reeducació sensitiva per aprendre a reinterpretar la informació sensorial i/o aplicar dessensibilització en el cas d'hipersensibilitat.

6 Tractament sensorial
S_terapia-ocupacional-4.jpg
07.

La promoció i l'educació sanitària ófereixen a la família i/o cuidador eines per a facilitar la realització de l'autocura de l'usuari, minimitzant la seva dependència, els riscs de lesions i el deteriorament funcional mitjançant un assessorament sobre:

Contacta'm per a un assessorament

Les conductes que fomenten la dependència, així com l'adquisició de nous rols s’instauren de seguida en el context domiciliari (sobreprotecció, anticipació a les necessitats de l’usuari, l’excés de demanda per part d’aquest, ...), portant aquests aspectes a cronificar-se.

 • Tècniques per a la realització de les mobilitzacions i/o transferències

 • Adaptació de les activitats de la vida diària afavorint l'autonomia de l'usuari evitant la sobrecàrrega del familiar/cuidador

 • Higiene postural, tant per l'usuari com pel familiar/cuidador

 • Mesures de precaució com la prevenció de caigudes o altres accidents domèstics

 • Pautes per manejar situacions concretes, recomanant actituds més adequades

 • Formació i entrenament en l'ús de productes de suport per facilitar la cura de la persona

7 Fomació a familiars
08.

Les activitats lúdiques haurien de ser una part important de la vida diària de qualsevol persona. Consisteixen en ocupacions socials o individuals, cognitives i/o físiques que es realitzen per plaer en base a les aficions o interessos de la persona.

Contacta'm per un assessorament
S_Senyora_gran.jpg

La Teràpia Ocupacional fomenta també les activitats recreatives com a mitjà terapèutic per assolir els objectius marcats, directament relacionats amb el deteriorament i les limitacions de la persona, com ara:

 • Passatemps

 • Esports 

 • Jocs de taula

 • Col·leccions

 • Activitats culturals

 • (...)

8 Activitats ludiques
bottom of page