La Teràpia Ocupacional és una disciplina que actua holísticament, és a dir, inclou un conjunt de serveis aplicats en diferents intensitats en funció de la persona i la seva problemàtica 
S_Terapia_ocupacional.jpg
01.
Contacta'm per a una valoració personalitzada

Valoració i entrenament de totes aquelles activitats que la persona porta a terme diàriament des que s'aixeca fins que se'n va a dormir, afavorint la recuperació o adquisició de noves habilitats/destreses, capacitant la persona per mantenir rols significatius o aconseguir-ne de nous així com anivell dels hàbits i de les rutines saludables.

 • Activitats bàsiques, permetent l'establiment de nous hàbits i rutines de la persona

 • Activitats instrumentals, capacitant la persona a portar una vida independent en la comunitat

 • Activitats avançades, relacionant l'estil de vida i la realització personal

Asesorament-terapia-ocupacional.jpg
02.
Contacta'm per a un assessorament

Assessorament, formació i entrenament sobre els productes de suport que requereix l'usuari per realitzar alguna activitat de forma autònoma dirigits als familiars/cuidadors amb l'objectiu de facilitar la tasca de tenir cura d'aquesta persona.

Els productes de suport són dispositius, equipaments o instruments que s'utilitzen per prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralitzar deficiències i limitacions en les diferents activitats que la persona porta a terme en el seu fer quotidià, per exemple:

 • Calçador de mitjons per facilitar vestir-se

 • Seient giratori de banyera per proporcionar seguretat a l'hora de la higiene

 • Alça de WC i barres de subjecció per facilitar el fet d'asseure`s i aixecar-se del mateix amb més seguretat 

 
03.

Informació i assessorament sobre els canvis i les adaptacions de la llar per tal de facilitar la seva accessibilitat i la mobilitat de la persona de forma segura, evitant caigudes i accidents domèstics, permetent-li una millor qualitat de vida, seguint vivint a casa el màxim de temps possible, endarrerint d'aquesta manera el seu ingrés a un servei residencial.

Contacta'm per a un assessorament
 • Assessorament i recomanacions de la supressió de les possibles barreres arquitectòniques per prevenir accidents

 • Adaptació funcional de l'entorn per compensar les limitacions i minimitzar els factors de risc

 • Adaptació cognitiva de l'entorn per millorar l'orientació de la persona i la seva autonomia

S_dona-i-escales.jpg
 
S_activitat-fisica-2-persona-gran.jpg
04.

Planificació d'un programa d'activitat física apropiada a les necessitats de la persona i les seves condicions, per tal de traduir-la en un "fer funcional" de les ocupacions del seu dia a dia.

Contacta'm per a més informació

Proporcionar un tractament físic, personalitzat amb l'objectiu de potenciar les funcions motrius de la persona (força i resistència muscular, rang articular, coordinació, motricitat, destresa manipulativa, esquema corporal, equilibri, control postural, mobilitzacions, transferències i deambulació) i així millorar la seva condició física que reverteix directament en el bon funcionament a l'hora de realitzar les seves activitats de la vida diària que suposen un repte.

 

 
05.

Disseny i implementació d'un programa d'estimulació cognitiva per prevenir, mantenir, restaurar i compensar el deteriorament de les funcions mentals de la persona, per exemple:

Atenció, percepció, comprensió, memòria, llenguatge, velocitat de processament, orientació, planificació, raonament lògic, pràxies, gnòsies, resolució de problemes, coordinació visuo-manual, control executiu i càlcul.

S_parella-gran.jpg
Contacta'm per a més informació

Els exercicis i les estratègies que formen part del programa estan ideats en base a la personalitat, les preferències i els interessos de cada persona, fet que incrementa el nivell d'adherència, el compromís i la motivació al tractament i alhora sosté i reforça la identitat de la persona.

 
06.

L'estimulació sensorial, aplicada a una persona amb una demència avançada és molt beneficiosa perquè permet potenciar i activar les seves habilitats perceptives mitjançant estímuls auditius, visuals, olfactius i tàctils per aconseguir una major autonomia; així com per corregir l'alteració provocada per la malaltia en les seves capacitats cognitives, conductuals i emocionals.

S_adult-amb-pilota-ma.jpg
Contacta'm per a més informació

D'una banda, l'estimulació sensorial ajuda la persona gran, sobretot aquella amb una demència avançada que va perdent la connexió amb el món que l'envolta, ajudant-la a mantenir el contacte amb el seu entorn i a sentir-se més viva.

D'altra banda, l'estimulació sensorial s'utilitza també amb la persona que presenta patologies en les que es requereix una reeducació sensitiva per aprendre a reinterpretar la informació sensorial i/o aplicar dessensibilització en el cas d'hipersensibilitat.

 
S_terapia-ocupacional-4.jpg
07.

La promoció i l'educació sanitària ófereixen a la família i/o cuidador eines per a facilitar la realització de l'autocura de l'usuari, minimitzant la seva dependència, els riscs de lesions i el deteriorament funcional mitjançant un assessorament sobre:

Contacta'm per a un assessorament

Les conductes que fomenten la dependència, així com l'adquisició de nous rols s’instauren de seguida en el context domiciliari (sobreprotecció, anticipació a les necessitats de l’usuari, l’excés de demanda per part d’aquest, ...), portant aquests aspectes a cronificar-se.

 • Tècniques per a la realització de les mobilitzacions i/o transferències

 • Adaptació de les activitats de la vida diària afavorint l'autonomia de l'usuari evitant la sobrecàrrega del familiar/cuidador

 • Higiene postural, tant per l'usuari com pel familiar/cuidador

 • Mesures de precaució com la prevenció de caigudes o altres accidents domèstics

 • Pautes per manejar situacions concretes, recomanant actituds més adequades

 • Formació i entrenament en l'ús de productes de suport per facilitar la cura de la persona

 
08.

Les activitats lúdiques haurien de ser una part important de la vida diària de qualsevol persona. Consisteixen en ocupacions socials o individuals, cognitives i/o físiques que es realitzen per plaer en base a les aficions o interessos de la persona.

Contacta'm per un assessorament
S_Senyora_gran.jpg

La Teràpia Ocupacional fomenta també les activitats recreatives com a mitjà terapèutic per assolir els objectius marcats, directament relacionats amb el deteriorament i les limitacions de la persona, com ara:

 • Passatemps

 • Esports 

 • Jocs de taula

 • Col·leccions

 • Activitats culturals

 • (...)