top of page

Teràpia Ocupacional

Objectius de la Teràpia

Ocupacional

Implementar el model d'atenció centrada en la persona que contempla la seva singularitat i el respecte de la seva autonomia; apoderant-la en les seves decisions, el seu mode de vida, les seves preferències i els seus desitjos

Promoure a la persona el màxim grau d'independència i autonomia per assolir un nivell òptim de participació i integració en el seu àmbit quotidià

 

Respectar la dignitat de la persona en les experiències del seu dia a dia, malgrat no compti amb les habilitats necessàries per involucrar-se en aquestes de manera indendent

 

Activar un pla d'actuació centrat en la persona, en el context natural per portar a terme les seves activitats de la vida diària 

Estimular les capacitats residuals de la persona per frenar l'empitjorament de la seva dependència i vulnerabilitat

 

Endarrerir la institucionalització de la persona en un centre residencial

S_shutterstock_265277585.jpg

Maximitzant l'autonomia i la funcionalitat de la persona en les activitats bàsiques de la vida diària, les activitats instrumentals, les activitats avançades d’oci i temps lliure

Evitant desequilibri en les àrees ocupacionals de la persona, ajustant el temps dedicat a les activitats de la vida diària, les activitats instrumentals, les activitats avançades d’oci i temps lliure, evitant el sedentarisme

Millorant les destreses sensorials i perceptives, motores i praxis, de regulació emocional, cognitives i les destreses de comunicació de la persona

Identificant les barreres de l’entorn i les limitacions funcionals i cognitives de la persona susceptibles d'impedir la seva autonomia, per eliminar o modificar-les segons el cas

Avaluant i assessorant la persona i la família/el cudador sobre els productes de suport que facilitin la independència funcional

Com fer-ho?

S_shutterstock_265277585.jpg

Incrementant la motivació de l’usuari, aconseguint la seva implicació en el tractament i ajudant-lo a reinterpretar els seus rols  

Proporcionant informació a la persona sobre les noves oportunitats d’oci

Ensenyant a la persona com viure amb les seves limitacions i adaptar-se a la nova situació

Formant el cuidador principal sobre les mesures d’autocura en el maneig de la persona, aconseguint la màxima col·laboració per part d’aquesta i evitant la sobreprotecció

Ensenyant a la persona i la família/el cuidador tècniques de conservació d’energia per minimitzar la despesa energètica i millorar el maneig dels símptomes respiratoris

Ensenyant a la persona i la família/el cuidador nous mètodes per realitzar les activitats de la vida diària

Evitant i/o retardant l’ingrés en un centre residencial

Teràpia Ocupacional

Objectius de la Teràpia

Ocupacional

Implementar el model d'atenció centrada en la persona que contempla la seva singularitat i el respecte de la seva autonomia; apoderant-la en les seves decisions, el seu mode de vida, les seves preferències i els seus desitjos

Promoure a la persona el màxim grau d'independència i autonomia per assolir un nivell òptim de participació i integració en el seu àmbit quotidià

 

Respectar la dignitat de la persona en les experiències del seu dia a dia, malgrat no compti amb les habilitats necessàries per involucrar-se en aquestes de manera indendent

 

Activar un pla d'actuació centrat en la persona, en el context natural per portar a terme les seves activitats de la vida diària 

Estimular les capacitats residuals de la persona per frenar l'empitjorament de la seva dependència i vulnerabilitat

 

Endarrerir la institucionalització de la persona en un centre residencial

S_shutterstock_265277585.jpg

Maximitzant l'autonomia i la funcionalitat de la persona en les activitats bàsiques de la vida diària, les activitats instrumentals, les activitats avançades d’oci i temps lliure

 

Evitant desequilibri en les àrees ocupacionals de la persona, ajustant el temps dedicat a les activitats de la vida diària, les activitats instrumentals, les activitats avançades d’oci i temps lliure, evitant el sedentarisme

Millorant les destreses sensorials i perceptives, motores i praxis, de regulació emocional, cognitives i les destreses de comunicació de la persona

 

Identificant les barreres de l’entorn i les limitacions funcionals i cognitives de la persona susceptibles d'impedir la seva autonomia, per eliminar o modificar-les segons el cas

Avaluant i assessorant la persona i la família/el cuidador sobre els productes de suport que facilitin la independència funcional

Incrementant la motivació de l’usuari, aconseguint la seva implicació en el tractament i ajudant-lo a reinterpretar els seus rols  

Proporcionant informació a la persona sobre les noves oportunitats d’oci

Ensenyant a la persona com viure amb les seves limitacions i adaptar-se a la nova situació

Formant el cuidador principal sobre les mesures d’autocura en el maneig de la persona, aconseguint la màxima col·laboració per part d’aquesta i evitant la sobreprotecció

Ensenyant a la persona i la família/el cuidador tècniques de conservació d’energia per minimitzar la despesa energètica i millorar el maneig dels símptomes respiratoris

Ensenyant a la persona i la família/el cuidador nous mètodes per realitzar les activitats de la vida diària

Evitant i/o retardant l’ingrés en un centre residencial


Com fer-ho?

S_shutterstock_591092507.jpg
bottom of page